.

akreditacia.18.12.2019

Petrol ürünleri için test laboratuvarı, Ruse’deki Yağ Harmanlama Tesisi içinde bulunan en son test, kontrol ve ölçme aletleriyle donatılmış bir modern test laboratuvarıdır. Laboratuvar 1996 yılında kurulmuş ve 1999 yılında Bulgaristan Akreditasyon Servisinden akreditasyon almıştır. 2003 yılında, aşağıdaki petrol ürünlerinin testini kapsayan akreditasyon kapsamlı BSS EN ISO IEC 17025 gerekliliklerine göre akredite edilmiştir: madeni yağlar, soğutma suları, otomobil yağları, yağlar, dizel ve ağır yakıtlar, mineral terebentin ve örnek alımları. 

Kalite yönetimi ve yeterlilik akreditasyonu

Akreditasyon ve sertifika:

   •   EN ISO / IEC 17025:2006

Kalite yönetimi sertifikası 

   •   ISO 14001

   •   OHSAS 18001 ISO 9001

ASTM’nin kurumsal üyesi

Her yıl ASTM International ve Chevron Corporation tarafından düzenlenen Uluslararası Laboratuvar Yeterlilik Testi Programlarında PPTL personelinin iyi bir değerlendirmesi sonucunda mükemmel performansın kullanımdaki yağ izleme programlarının yeni ürün geliştirme ve danışmanlık desteğine yansıtılmasını sağlamaktadır.